Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb : 22-280118
January 17, 2018, 2:12 pm
0.05 MB
Tkb : 15-210118
January 10, 2018, 10:39 am
0.04 MB
Tkb : 08-140118
January 3, 2018, 2:11 pm
0.04 MB
Tkb : 01-070118
December 27, 2017, 2:06 pm
0.05 MB
Tkb : 25-311217
December 20, 2017, 1:29 pm
0.1 MB
Tkb : 18-241217
December 13, 2017, 2:53 pm
0.05 MB
Tkb : 11-171217
December 6, 2017, 1:57 pm
0.05 MB
Tkb : 04-101217
November 29, 2017, 7:47 am
0.05 MB
Tkb : 2711-031217
November 22, 2017, 8:45 am
0.05 MB
Tkb : 20-261117
November 15, 2017, 4:07 am
0.11 MB
Tkb : 13-191117
November 8, 2017, 7:05 am
0.05 MB
Tkb : 06-121117
November 1, 2017, 4:21 am
0.05 MB
Tkb : 3010-051117
October 25, 2017, 1:59 pm
0.05 MB
Tkb : 23-291017
October 18, 2017, 2:00 pm
0.05 MB
Tkb : 16-221017
October 11, 2017, 1:30 pm
0.11 MB
Tkb : 09-151017
October 4, 2017, 3:55 am
0.05 MB
Tkb : 02-081017
September 27, 2017, 2:05 pm
0.05 MB
Tkb : 2509-011017
September 19, 2017, 8:44 am
0.05 MB
Tkb : 18-240917
September 13, 2017, 2:00 pm
0.04 MB
Tkb : 11-170917
September 6, 2017, 3:22 pm
0.1 MB
 • 16TH1AB thi lai HK3 từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am
 • 16CH6A thi lại HK3 mon LD ngày 27-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am
 • 16CH_HL HK2 thi lai từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:20 am
 • GV COI THI TUAN TU 22-01 den 28-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:15 am
 • 16TH1AB thi lai HK3 ngay 25-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 9:29 am
 • GV COI THI TUAN TU 15-01 den 21-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 6:33 am
 • 16CĐHL TA2 06/01/2018 - Ngày:January 5, 2018, 2:39 pm
 • GV COI THI TUAN TU 08-01 den 14-01-2018 - Ngày:January 4, 2018, 7:48 am
 • 16NQ1AB HL HK2 thi lai ngay 22-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm
 • 15CQ,CK HL HK5 ngay 13-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 24th of January 2018 - Lượt truy cập: