Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb : 2805-030618
May 23, 2018, 1:55 pm
0.11 MB
Tkb : 21-270518
May 16, 2018, 6:58 am
0.04 MB
Tkb : 14-200518
May 9, 2018, 7:02 am
0.04 MB
Tkb : 07-130518
May 2, 2018, 9:21 am
0.05 MB
Tkb : 3004-060518
April 24, 2018, 7:31 am
0.05 MB
Tkb : 23-290418
April 18, 2018, 7:00 am
0.11 MB
Tkb : 16-220418
April 11, 2018, 1:24 pm
0.05 MB
Tkb : 09-150418
April 4, 2018, 2:49 pm
0.05 MB
Tkb : 02-080418
March 28, 2018, 1:57 pm
0.05 MB
Tkb : 2603-010418
March 21, 2018, 2:23 pm
0.05 MB
Tkb : 19-250318
March 14, 2018, 1:59 pm
0.12 MB
Tkb : 12-180318
March 7, 2018, 8:43 am
0.05 MB
Tkb : 05-110318
February 28, 2018, 7:08 am
0.05 MB
Tkb : 2602-040318
February 12, 2018, 3:10 am
0.04 MB
Tkb : 05-110218
January 30, 2018, 6:23 am
0.04 MB
Tkb : 2901-040218
January 24, 2018, 2:03 pm
0.11 MB
Tkb : 22-280118
January 17, 2018, 2:12 pm
0.05 MB
Tkb : 15-210118
January 10, 2018, 10:39 am
0.04 MB
Tkb : 08-140118
January 3, 2018, 2:11 pm
0.04 MB
Tkb : 01-070118
December 27, 2017, 2:06 pm
0.05 MB
 • GV COI THI TUAN TU 28-05 den 03-06 - Ngày:May 23, 2018, 11:07 am
 • 17NQTP HK3 dot 4 ngày 29-05-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:06 am
 • 17 TQ HL HK1 thi ngay 11-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:06 am
 • 17 CT1A thi HK2 ngay 04-06 dieu chinh - Ngày:May 23, 2018, 11:06 am
 • 16NQ1AB HL HK3 thi ngay 09-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:05 am
 • 16 TH HL HK3 & 16TH HL2 thi lai ngay 08-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:05 am
 • 16 CE HL HK3 thi lai ngay 04-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:05 am
 • 15CE1A-E thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:04 am
 • 15 CT1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:04 am
 • 15 CQ1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:03 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 25th of May 2018 - Lượt truy cập: