Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb : 12-18/05/2014
May 7, 2014, 8:52 am
0.14 MB
Tkb : 05-11/05/2014
April 23, 2014, 7:05 am
0.14 MB
Tkb : 21-29/04/2014
April 16, 2014, 9:02 am
0.07 MB
Tkb : 14-20/04/2014
April 11, 2014, 1:12 am
0.14 MB
Tkb : 07-13/04/2014
April 3, 2014, 8:25 am
0.13 MB
Tkb : 31-06/04/2014
March 27, 2014, 2:53 am
0.14 MB
Tkb : 24-30/03/2014
March 20, 2014, 9:30 am
0.14 MB
Tkb : 17-23/03/2014
March 12, 2014, 9:55 am
0.14 MB
Tkb : 10-16/03/2014
March 5, 2014, 7:11 am
0.12 MB
Tkb : 03-09/03/2014
February 26, 2014, 7:28 am
0.12 MB
Tkb : 24-02/03/2014
February 19, 2014, 3:42 pm
0.12 MB
Tkb : 17-23/02/2014
February 12, 2014, 8:08 am
0.12 MB
Tkb : 10-16/02/2014
January 15, 2014, 7:28 am
0.11 MB
Tkb : 13-19/01/2014
January 8, 2014, 6:44 am
0.11 MB
Tkb : 06-12/01/2014
December 31, 2013, 8:56 am
0.11 MB
Tkb : 30-05/01/2014
December 25, 2013, 8:21 am
0.11 MB
Tkb : 23-29/12/2013
December 18, 2013, 9:19 am
0.12 MB
Tkb : 16-22/12/2013
December 11, 2013, 7:25 am
0.12 MB
Tkb : 09-15/12/2013
December 4, 2013, 7:22 am
0.12 MB
Tkb : 02-08/12/2013
November 27, 2013, 6:32 am
0.12 MB
 • 16TH1AB thi lai HK3 từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am
 • 16CH6A thi lại HK3 mon LD ngày 27-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am
 • 16CH_HL HK2 thi lai từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:20 am
 • GV COI THI TUAN TU 22-01 den 28-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:15 am
 • 16TH1AB thi lai HK3 ngay 25-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 9:29 am
 • GV COI THI TUAN TU 15-01 den 21-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 6:33 am
 • 16CĐHL TA2 06/01/2018 - Ngày:January 5, 2018, 2:39 pm
 • GV COI THI TUAN TU 08-01 den 14-01-2018 - Ngày:January 4, 2018, 7:48 am
 • 16NQ1AB HL HK2 thi lai ngay 22-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm
 • 15CQ,CK HL HK5 ngay 13-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 18th of January 2018 - Lượt truy cập: