Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb :25-31/03/2013
Wed-Mar-2013
0.31 MB
Tkb :18-24/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 28-03/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 21-27/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 14-20/01/2013
Thu-Oct-2012
0.29 MB
Tkb : 07-12/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
 • Lịch thi : 03-06/05/17 - Ngày:April 26, 2017, 8:44 am
 • Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017 - Ngày:April 26, 2017, 8:43 am
 • lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017 - Ngày:April 26, 2017, 6:45 am
 • Lịch thi : 24-29/4/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:13 am
 • Lịch thi : 27/4- 05/5/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:12 am
 • Lịch thi : 17-23/4/17 - Ngày:April 12, 2017, 7:21 am
 • Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:April 12, 2017, 7:20 am
 • Lịch thi : 10-15/4/17 - Ngày:April 5, 2017, 6:57 am
 • Lịch thi lớp học lại - Ngày:April 5, 2017, 6:56 am
 • Lich thi DH Bach khoa - Ngày:April 3, 2017, 8:31 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 26th of April 2017 - Lượt truy cập: