Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb :29-05/05/2013
Wed-Apr-2013
0.32 MB
Tkb :22-28/04/2013
Wed-Apr-2013
0.32 MB
Tkb :15-21/04/2013
Wed-Apr-2013
0.32 MB
Tkb :08-14/04/2013
Thu-Apr-2013
0.3 MB
Tkb :01-07/04/2013
Wed-Mar-2013
0.3 MB
Tkb :25-31/03/2013
Wed-Mar-2013
0.31 MB
Tkb :18-24/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 28-03/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 21-27/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 14-20/01/2013
Thu-Oct-2012
0.29 MB
Tkb : 07-12/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
 • Lịch thi : 23-301017 - Ngày:October 18, 2017, 2:02 pm
 • Lịch thi : 2310-151117 - Ngày:October 18, 2017, 2:02 pm
 • Lịch thi 15NQ,TH_HL, 16NH_HL - Ngày:October 11, 2017, 1:32 pm
 • Lịch thi : 16-221017 - Ngày:October 11, 2017, 1:31 pm
 • Lịch thi : 09-151017 - Ngày:October 4, 2017, 3:56 am
 • Lịch thi : 02-081017 - Ngày:September 27, 2017, 2:05 pm
 • Lịch thi : 2509-011017 - Ngày:September 25, 2017, 2:36 pm
 • Lịch thi : 16/10 đến 30/10/17 - Ngày:September 25, 2017, 2:35 pm
 • Lịch thi : 18-24/9/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:59 pm
 • Lịch thi : 02-21/10/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:55 pm


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 20th of October 2017 - Lượt truy cập: