Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb : 28-03/02/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 21-27/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
Tkb : 14-20/01/2013
Thu-Oct-2012
0.29 MB
Tkb : 07-12/01/2013
Sat-Feb-2013
0.29 MB
 • 16TH1AB thi lai HK3 từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am
 • 16CH6A thi lại HK3 mon LD ngày 27-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am
 • 16CH_HL HK2 thi lai từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:20 am
 • GV COI THI TUAN TU 22-01 den 28-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:15 am
 • 16TH1AB thi lai HK3 ngay 25-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 9:29 am
 • GV COI THI TUAN TU 15-01 den 21-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 6:33 am
 • 16CĐHL TA2 06/01/2018 - Ngày:January 5, 2018, 2:39 pm
 • GV COI THI TUAN TU 08-01 den 14-01-2018 - Ngày:January 4, 2018, 7:48 am
 • 16NQ1AB HL HK2 thi lai ngay 22-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm
 • 15CQ,CK HL HK5 ngay 13-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 21st of January 2018 - Lượt truy cập: