Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thời khóa biểu tuần
Ngày upload
View
Size
Download
Tkb : 26-01/06/2014
May 22, 2014, 6:32 am
0.14 MB
Tkb : 19-25/05/2014
May 15, 2014, 8:08 am
0.14 MB
Tkb : 12-18/05/2014
May 7, 2014, 8:52 am
0.14 MB
Tkb : 05-11/05/2014
April 23, 2014, 7:05 am
0.14 MB
Tkb : 21-29/04/2014
April 16, 2014, 9:02 am
0.07 MB
Tkb : 14-20/04/2014
April 11, 2014, 1:12 am
0.14 MB
Tkb : 07-13/04/2014
April 3, 2014, 8:25 am
0.13 MB
Tkb : 31-06/04/2014
March 27, 2014, 2:53 am
0.14 MB
Tkb : 24-30/03/2014
March 20, 2014, 9:30 am
0.14 MB
Tkb : 17-23/03/2014
March 12, 2014, 9:55 am
0.14 MB
Tkb : 10-16/03/2014
March 5, 2014, 7:11 am
0.12 MB
Tkb : 03-09/03/2014
February 26, 2014, 7:28 am
0.12 MB
Tkb : 24-02/03/2014
February 19, 2014, 3:42 pm
0.12 MB
Tkb : 17-23/02/2014
February 12, 2014, 8:08 am
0.12 MB
Tkb : 10-16/02/2014
January 15, 2014, 7:28 am
0.11 MB
Tkb : 13-19/01/2014
January 8, 2014, 6:44 am
0.11 MB
Tkb : 06-12/01/2014
December 31, 2013, 8:56 am
0.11 MB
Tkb : 30-05/01/2014
December 25, 2013, 8:21 am
0.11 MB
Tkb : 23-29/12/2013
December 18, 2013, 9:19 am
0.12 MB
Tkb : 16-22/12/2013
December 11, 2013, 7:25 am
0.12 MB
 • Lịch thi : 03-06/05/17 - Ngày:April 26, 2017, 8:44 am
 • Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017 - Ngày:April 26, 2017, 8:43 am
 • lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017 - Ngày:April 26, 2017, 6:45 am
 • Lịch thi : 24-29/4/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:13 am
 • Lịch thi : 27/4- 05/5/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:12 am
 • Lịch thi : 17-23/4/17 - Ngày:April 12, 2017, 7:21 am
 • Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:April 12, 2017, 7:20 am
 • Lịch thi : 10-15/4/17 - Ngày:April 5, 2017, 6:57 am
 • Lịch thi lớp học lại - Ngày:April 5, 2017, 6:56 am
 • Lich thi DH Bach khoa - Ngày:April 3, 2017, 8:31 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: