Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại 15 trung cấp HK3
Ngày: March 27, 2017, 12:51 am - Lượt xem: 529

 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CV - Ngày:June 23, 2017, 3:04 am - Lượt down: 192
 • Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016 - Ngày:June 23, 2017, 1:39 am - Lượt down: 152
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK - Ngày:June 22, 2017, 6:29 am - Lượt down: 280
 • Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014 - Ngày:June 13, 2017, 1:52 am - Lượt down: 856
 • Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017 - Ngày:June 6, 2017, 7:49 am - Lượt down: 1251
 • Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014 - Ngày:May 30, 2017, 3:50 am - Lượt down: 733
 • Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2 - Ngày:May 26, 2017, 8:56 am - Lượt down: 1002
 • Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013 - Ngày:May 25, 2017, 12:44 am - Lượt down: 1595
 • Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17 - Ngày:May 17, 2017, 8:04 am - Lượt down: 624
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A - Ngày:May 9, 2017, 9:35 am - Lượt down: 323
 • Thông báo học lại môn VKT khối 15TH - Ngày:May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt down: 265
 • XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013 - Ngày:April 21, 2017, 2:11 am - Lượt down: 1151
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016 - Ngày:April 21, 2017, 1:21 am - Lượt down: 587
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015 - Ngày:April 18, 2017, 4:25 am - Lượt down: 435
 • Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2 - Ngày:April 12, 2017, 6:26 am - Lượt down: 470


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 26th of June 2017 - Lượt truy cập: