Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A

Ngày: May 9, 2017, 9:35 am - Lượt xem: 151 - 0.31 MB

 • Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17 - Ngày:May 17, 2017, 8:04 am - Lượt down: 339
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A - Ngày:May 9, 2017, 9:35 am - Lượt down: 151
 • Thông báo học lại môn VKT khối 15TH - Ngày:May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt down: 105
 • XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013 - Ngày:April 21, 2017, 2:11 am - Lượt down: 917
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016 - Ngày:April 21, 2017, 1:21 am - Lượt down: 413
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015 - Ngày:April 18, 2017, 4:25 am - Lượt down: 317
 • Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2 - Ngày:April 12, 2017, 6:26 am - Lượt down: 374
 • Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang - Ngày:April 12, 2017, 6:19 am - Lượt down: 525
 • Thông báo học lại khối TCCN 2016 - Ngày:April 7, 2017, 8:22 am - Lượt down: 445
 • on thi tot nghiep 14TCCN - Ngày:April 5, 2017, 6:51 am - Lượt down: 514
 • thông bao khối cao dang 2016 học lại - Ngày:March 27, 2017, 1:08 am - Lượt down: 1020
 • Thông báo học lại 15 trung cấp HK3 - Ngày:March 27, 2017, 12:51 am - Lượt down: 459
 • Thông báo Thực tập & Thi TN các lớp 12ĐH3A, 15TH1A-D, 15NQ1A-D, 16TN1A - Ngày:March 8, 2017, 5:31 am - Lượt down: 1151
 • Thông báo lịch học GDQP lớp 16TH1A,B & 16NQ1A,B ngày học 06/03/17 - Ngày:March 1, 2017, 6:48 am - Lượt down: 680
 • QD công nhận TN khối CAO DANG LIEN THONG - Ngày:February 28, 2017, 2:50 am - Lượt down: 614


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 22nd of May 2017 - Lượt truy cập: