Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015

Ngày: September 7, 2017, 10:13 am - Lượt xem: 333 - 0.02 MB

 • TB học lại HK2 khóa CD 16CE và 16CD - Ngày:September 12, 2017, 5:23 am - Lượt down: 287
 • Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015 - Ngày:September 7, 2017, 10:13 am - Lượt down: 333
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CH - Ngày:September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt down: 707
 • Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015 - Ngày:August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt down: 438
 • Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015 - Ngày:August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt down: 469
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ - Ngày:August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt down: 1061
 • Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015 - Ngày:July 5, 2017, 1:58 am - Lượt down: 2112
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CV - Ngày:June 23, 2017, 3:04 am - Lượt down: 943
 • Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016 - Ngày:June 23, 2017, 1:39 am - Lượt down: 823
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK - Ngày:June 22, 2017, 6:29 am - Lượt down: 743
 • Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014 - Ngày:June 13, 2017, 1:52 am - Lượt down: 1852
 • Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017 - Ngày:June 6, 2017, 7:49 am - Lượt down: 2311
 • Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014 - Ngày:May 30, 2017, 3:50 am - Lượt down: 1141
 • Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2 - Ngày:May 26, 2017, 8:56 am - Lượt down: 1378
 • Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013 - Ngày:May 25, 2017, 12:44 am - Lượt down: 2152


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 20th of September 2017 - Lượt truy cập: