Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Kế hoạch học lại khối lớp 16NQ (học kỳ 2)
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên khối lớp 16NQ kế hoạch học lại các môn học chưa đạt yêu cầu của học kỳ 2 như sau: 1. Đo lường điện 2. Khí cụ điện 3. Máy điện 4. Kỹ thuật lưới điện 5. Kỹ thuật an toàn điện 6. Nhà máy điện và trạm biến áp
Các môn học trên được tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần. - Thời gian học lại: từ 30/10/2017 - Thời gian đóng tiền: từ 16/10/2017 đến 27/10/2017 - Lịch học lại HSSV xem trực tiếp tại thời khóa biểu các lớp học lại (mã lớp: 16NQ_HL) Các trường hợp không đóng tiền học lại hoặc đóng trễ hạn sẽ không được xếp lớp. Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Ngày: October 12, 2017, 8:30 am - Lượt xem: 68

 • QĐ công nhận TN khối TCCN 2015 - Ngày:October 13, 2017, 4:36 pm - Lượt down: 556
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - Ngày:October 12, 2017, 10:17 am - Lượt down: 264
 • Kế hoạch học lại khối lớp 16NQ (học kỳ 2) - Ngày:October 12, 2017, 8:30 am - Lượt down: 68
 • TB QĐ TN khối TCN 2015 và các khóa trước - Ngày:October 10, 2017, 1:24 pm - Lượt down: 632
 • TB QĐ TN lớp 16TN1A - Ngày:October 10, 2017, 1:22 pm - Lượt down: 96
 • Lịch thi tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước - Ngày:October 3, 2017, 8:30 am - Lượt down: 398
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 16TH2A - Ngày:September 27, 2017, 9:40 am - Lượt down: 168
 • TB học lại HK2 khóa CD 16CE và 16CD - Ngày:September 12, 2017, 5:23 am - Lượt down: 553
 • Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015 - Ngày:September 7, 2017, 10:13 am - Lượt down: 493
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CH - Ngày:September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt down: 976
 • Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015 - Ngày:August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt down: 568
 • Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015 - Ngày:August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt down: 579
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ - Ngày:August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt down: 1222
 • Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015 - Ngày:July 5, 2017, 1:58 am - Lượt down: 2229
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CV - Ngày:June 23, 2017, 3:04 am - Lượt down: 996


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 23rd of October 2017 - Lượt truy cập: