Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Ngày: October 12, 2017, 10:17 am - Lượt xem: 264 - 0 MB

 • QĐ công nhận TN khối TCCN 2015 - Ngày:October 13, 2017, 4:36 pm - Lượt down: 556
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - Ngày:October 12, 2017, 10:17 am - Lượt down: 264
 • Kế hoạch học lại khối lớp 16NQ (học kỳ 2) - Ngày:October 12, 2017, 8:30 am - Lượt down: 69
 • TB QĐ TN khối TCN 2015 và các khóa trước - Ngày:October 10, 2017, 1:24 pm - Lượt down: 632
 • TB QĐ TN lớp 16TN1A - Ngày:October 10, 2017, 1:22 pm - Lượt down: 96
 • Lịch thi tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước - Ngày:October 3, 2017, 8:30 am - Lượt down: 398
 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 16TH2A - Ngày:September 27, 2017, 9:40 am - Lượt down: 169
 • TB học lại HK2 khóa CD 16CE và 16CD - Ngày:September 12, 2017, 5:23 am - Lượt down: 553
 • Lịch ôn thi TN TCCN khóa 2015 - Ngày:September 7, 2017, 10:13 am - Lượt down: 493
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CH - Ngày:September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt down: 976
 • Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015 - Ngày:August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt down: 568
 • Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015 - Ngày:August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt down: 579
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ - Ngày:August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt down: 1222
 • Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015 - Ngày:July 5, 2017, 1:58 am - Lượt down: 2229
 • Kết quả xét tốt nghiệp 14CV - Ngày:June 23, 2017, 3:04 am - Lượt down: 996


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 23rd of October 2017 - Lượt truy cập: