Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
QD công nhận tốt nghiêp CD2015 (lần 7)

Ngày: April 26, 2021, 12:21 pm - Lượt xem: 127 - 3.21 MB

 • Lịch sinh hoạt đầu khóa năm học 2021-2022 - Ngày:September 16, 2021, 4:49 pm - Lượt down: 79
 • THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC CHÍNH THỨC KHÓA 21 - Ngày:September 1, 2021, 8:40 pm - Lượt down: 259
 • Thông báo gửi bảng điểm và bản sao bằng tốt nghiệp cho SV qua bưu điện - Ngày:August 15, 2021, 6:32 pm - Lượt down: 215
 • Về việc nộp học phí và bảo hiểm y tế các lớp khóa học 2019, 2020 - Ngày:August 12, 2021, 4:48 pm - Lượt down: 103
 • Thông báo: PC Tân Bình tuyển dụng - Ngày:July 28, 2021, 2:48 pm - Lượt down: 241
 • (Khẩn) THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRỰC TUYẾN 2021-2022 - Ngày:July 9, 2021, 4:17 pm - Lượt down: 474
 • Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021 - Ngày:May 28, 2021, 4:26 pm - Lượt down: 480
 • QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa TC2019 (19TQ1A) - Ngày:May 26, 2021, 12:10 pm - Lượt down: 326
 • THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỊCH THI CĐ18-HL - Ngày:May 7, 2021, 3:19 pm - Lượt down: 387
 • QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2018 - Ngày:April 27, 2021, 4:27 pm - Lượt down: 650
 • thông báo học lại khóa cd2020, cd2019 vả cd2018 - Ngày:April 27, 2021, 3:57 pm - Lượt down: 348
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2017 (lần 3) - Ngày:April 26, 2021, 12:25 pm - Lượt down: 350
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2016 (lần 4) - Ngày:April 26, 2021, 12:22 pm - Lượt down: 170
 • QD công nhận tốt nghiêp CD2015 (lần 7) - Ngày:April 26, 2021, 12:21 pm - Lượt down: 127
 • QD công nhận tốt nghiêp TC2017 (lần 2) - Ngày:April 26, 2021, 12:19 pm - Lượt down: 128


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 22nd of September 2021 - Lượt truy cập: