Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
on thi tot nghiep 14TCCN
Ngày: April 5, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 2116

 • Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A - Ngày:May 9, 2017, 9:35 am - Lượt down: 1842
 • Thông báo học lại môn VKT khối 15TH - Ngày:May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt down: 1926
 • XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013 - Ngày:April 21, 2017, 2:11 am - Lượt down: 2847
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016 - Ngày:April 21, 2017, 1:21 am - Lượt down: 2118
 • THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015 - Ngày:April 18, 2017, 4:25 am - Lượt down: 2006
 • Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2 - Ngày:April 12, 2017, 6:26 am - Lượt down: 1978
 • Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang - Ngày:April 12, 2017, 6:19 am - Lượt down: 2077
 • Thông báo học lại khối TCCN 2016 - Ngày:April 7, 2017, 8:22 am - Lượt down: 2114
 • on thi tot nghiep 14TCCN - Ngày:April 5, 2017, 6:51 am - Lượt down: 2116
 • thông bao khối cao dang 2016 học lại - Ngày:March 27, 2017, 1:08 am - Lượt down: 2842
 • Thông báo học lại 15 trung cấp HK3 - Ngày:March 27, 2017, 12:51 am - Lượt down: 2238
 • Thông báo Thực tập & Thi TN các lớp 12ĐH3A, 15TH1A-D, 15NQ1A-D, 16TN1A - Ngày:March 8, 2017, 5:31 am - Lượt down: 3012
 • Thông báo lịch học GDQP lớp 16TH1A,B & 16NQ1A,B ngày học 06/03/17 - Ngày:March 1, 2017, 6:48 am - Lượt down: 2353
 • QD công nhận TN khối CAO DANG LIEN THONG - Ngày:February 28, 2017, 2:50 am - Lượt down: 2345
 • QD công nhận TN khối TCCN 1 năm lớp 15TH2A - Ngày:February 20, 2017, 7:25 am - Lượt down: 2311


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 18th of January 2022 - Lượt truy cập: