Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch ôn thi TN 13NQ1
Ngày: June 17, 2015, 7:29 am - Lượt xem: 2260
Kế hoạch học lại TCCN2014
Ngày: June 15, 2015, 2:54 am - Lượt xem: 2171
Lịch ôn thi TN 14TH6A, B, C
Ngày: June 11, 2015, 1:48 am - Lượt xem: 1998
Lễ nhận bằng tốt nghiệp năm 2015 (29/05/2015)
Ngày: May 29, 2015, 7:48 am - Lượt xem: 3336
Thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng năm 2015
Ngày: May 6, 2015, 6:15 am - Lượt xem: 3282
Thông báo học lại các lớp năm 2015
Ngày: April 23, 2015, 7:02 am - Lượt xem: 4048
Thông báo lớp Bách Khoa năm 2015
Ngày: April 15, 2015, 8:06 am - Lượt xem: 2308
Điều chỉnh lịch giảng dạy, học tập từ năm học 2015 - 2016
Ngày: April 14, 2015, 3:06 am - Lượt xem: 2070
Quyết định về việc xét công nhận TN khối TCCN (lớp 13TH2H)
Ngày: April 3, 2015, 7:31 am - Lượt xem: 1865
Quyết định về việc xét công nhận TN khối TCCN (lớp 13TH6A)
Ngày: April 3, 2015, 7:30 am - Lượt xem: 1507
Lịch thi tốt nghiệp khối TCCN, TCN và CĐ năm 2015
Ngày: April 2, 2015, 2:49 am - Lượt xem: 2327
Lịch ôn thi tốt nghiệp khối TCCN và CĐ năm 2015
Ngày: March 30, 2015, 7:38 am - Lượt xem: 1960
Thông báo tuyển dụng năm 2015
Ngày: March 9, 2015, 2:07 am - Lượt xem: 2843
Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng khóa 2012
Ngày: March 5, 2015, 7:14 am - Lượt xem: 2604
DS thi lớp 13TH2H
Ngày: January 6, 2015, 4:17 am - Lượt xem: 1785


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 18th of January 2018 - Lượt truy cập: