Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại TCCN khóa 2012, 2013, 2014
Ngày: September 9, 2015, 7:17 am - Lượt xem: 2442
Thông báo học lại Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014
Ngày: August 25, 2015, 2:14 am - Lượt xem: 3524
Thông báo Thực tập và thi TN các lớp TCCN khóa 2013
Ngày: August 14, 2015, 8:08 am - Lượt xem: 3252
QD công nhận TN khối TCCN 1 năm 2014
Ngày: August 13, 2015, 10:22 pm - Lượt xem: 2766
Lịch ôn thi TN CĐ khóa 12
Ngày: August 12, 2015, 6:27 am - Lượt xem: 2625
Lịch thi TN DH
Ngày: August 7, 2015, 3:40 am - Lượt xem: 2164
Danh sách HSSV phân ngành CĐ 2014
Ngày: August 3, 2015, 6:09 am - Lượt xem: 3247
Lịch ôn thi TN 13ĐH3A, 12ĐH2A
Ngày: July 7, 2015, 3:34 am - Lượt xem: 2210
Thông báo nghỉ hè năm 2015
Ngày: June 26, 2015, 6:22 am - Lượt xem: 3644
Lịch ôn thi TN 12CK, 12CQ, 12CC
Ngày: June 26, 2015, 6:21 am - Lượt xem: 2191
Lịch ôn thi TN 10ĐH3A và 12ĐH2A
Ngày: June 24, 2015, 7:37 am - Lượt xem: 1976
Lịch ôn thi TN 13NQ1
Ngày: June 17, 2015, 7:29 am - Lượt xem: 2584
Kế hoạch học lại TCCN2014
Ngày: June 15, 2015, 2:54 am - Lượt xem: 2553
Lịch ôn thi TN 14TH6A, B, C
Ngày: June 11, 2015, 1:48 am - Lượt xem: 2339
Lễ nhận bằng tốt nghiệp năm 2015 (29/05/2015)
Ngày: May 29, 2015, 7:48 am - Lượt xem: 3696


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: