Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Kết quả xét tốt nghiệp 14CH
Ngày: September 6, 2017, 4:10 pm - Lượt xem: 2404
Thông báo học lại TCCN 2016, 2015 vả TCN 2015
Ngày: August 30, 2017, 4:23 pm - Lượt xem: 1830
Lịch ôn thi TN TCN khóa 2015
Ngày: August 29, 2017, 1:57 pm - Lượt xem: 1808
Kết quả xét tốt nghiệp 14CT, CĐ
Ngày: August 22, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 2629
Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015
Ngày: July 5, 2017, 1:58 am - Lượt xem: 3547
Kết quả xét tốt nghiệp 14CV
Ngày: June 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 2434
Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016
Ngày: June 23, 2017, 1:39 am - Lượt xem: 2250
Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK
Ngày: June 22, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 2175
Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014
Ngày: June 13, 2017, 1:52 am - Lượt xem: 3527
Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017
Ngày: June 6, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 3780
Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014
Ngày: May 30, 2017, 3:50 am - Lượt xem: 2733
Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2
Ngày: May 26, 2017, 8:56 am - Lượt xem: 2880
Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013
Ngày: May 25, 2017, 12:44 am - Lượt xem: 3904
Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17
Ngày: May 17, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 2356
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A
Ngày: May 9, 2017, 9:35 am - Lượt xem: 1794


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 26th of October 2021 - Lượt truy cập: