Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại khối cao đẳng 2014,2015
Ngày: July 5, 2017, 1:58 am - Lượt xem: 3688
Kết quả xét tốt nghiệp 14CV
Ngày: June 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 2673
Kế hoạch phân ngành khóa cao đẳng 2016
Ngày: June 23, 2017, 1:39 am - Lượt xem: 2393
Kết quả xét tốt nghiệp 14CQ,CK
Ngày: June 22, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 2324
Thông báo xét tốt nghiệp khóa cao đẳng 2014
Ngày: June 13, 2017, 1:52 am - Lượt xem: 3690
Thông báo Lễ phát bằng TN năm 2017
Ngày: June 6, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 3914
Kết quả tốt nghiệp lớp TCN 2014
Ngày: May 30, 2017, 3:50 am - Lượt xem: 3043
Kết quả tốt nghiệp TCCN 2014 lần 2
Ngày: May 26, 2017, 8:56 am - Lượt xem: 3236
Kết quả tốt nghiệp CĐ 2013
Ngày: May 25, 2017, 12:44 am - Lượt xem: 4044
Lịch học GDQP 16CE,CK,CT ngày học 29/5/17
Ngày: May 17, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 2743
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A
Ngày: May 9, 2017, 9:35 am - Lượt xem: 1944
Thông báo học lại môn VKT khối 15TH
Ngày: May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 2258
XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013
Ngày: April 21, 2017, 2:11 am - Lượt xem: 2959
THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016
Ngày: April 21, 2017, 1:21 am - Lượt xem: 2211
THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015
Ngày: April 18, 2017, 4:25 am - Lượt xem: 2189


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 9th of August 2022 - Lượt truy cập: