Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo nộp bổ sung kinh phí đào tạo các lớp Đại học hệ vửa làm vừa học
V/v nộp bổ sung kinh phí đào tạo các lớp Đại học hệ vửa làm vừa học (liên kết Trường Đại học Điện lực)
Ngày: December 31, 2015, 2:04 am - Lượt xem: 3267
Thông báo tổ chức Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp năm 2015
Ngày: December 14, 2015, 6:41 am - Lượt xem: 5425
Thông báo thi lại TN TCN 2015
Ngày: December 3, 2015, 12:48 am - Lượt xem: 4264
Thông báo nhận bằng TN Đại học
Ngày: December 3, 2015, 12:46 am - Lượt xem: 3717
Lịch ôn thi TN TH khóa 131 G,H
Ngày: December 2, 2015, 1:23 am - Lượt xem: 3632
QD công nhận TN khối TCN khóa 2013
Ngày: November 18, 2015, 5:49 am - Lượt xem: 3900
Thông báo học lại Cao đẳng_Đại học và các khóa trước
Ngày: November 11, 2015, 5:28 am - Lượt xem: 4145
Quyết định xét học tiếp năm học thứ 2 CĐ Khóa 2014-2017
Ngày: November 3, 2015, 3:03 am - Lượt xem: 3342
Thông báo kết quả TN HVLVH (23/10/2015)
Ngày: October 23, 2015, 1:46 am - Lượt xem: 4215
Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước(15/10/2015)
Ngày: October 15, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 3312
QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013
Ngày: October 9, 2015, 8:34 am - Lượt xem: 3804
Lịch ôn thi TN NH khóa 13
Ngày: October 9, 2015, 1:03 am - Lượt xem: 3250
QD công nhận TN khối CĐ năm 2014 khóa 2012
Ngày: October 1, 2015, 1:27 am - Lượt xem: 4404
Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước
Ngày: September 28, 2015, 1:50 am - Lượt xem: 3337


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 9th of August 2022 - Lượt truy cập: