Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo Thực tập & Thi TN lớp 15CH2A
Ngày: May 9, 2017, 9:35 am - Lượt xem: 509
Thông báo học lại môn VKT khối 15TH
Ngày: May 8, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 404
XET DIEU KIEN DU THI TN KHOA CAO DANG 2013
Ngày: April 21, 2017, 2:11 am - Lượt xem: 1370
THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2016
Ngày: April 21, 2017, 1:21 am - Lượt xem: 767
THÔNG BÁO HỌC LẠI TCN 2015
Ngày: April 18, 2017, 4:25 am - Lượt xem: 674
Lich on thi tot nghiep 14TCN lần 2
Ngày: April 12, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 624
Lich on thi tot nghiep khoa 13 cao dang
Ngày: April 12, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 748
Thông báo học lại khối TCCN 2016
Ngày: April 7, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 677
on thi tot nghiep 14TCCN
Ngày: April 5, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 695
thông bao khối cao dang 2016 học lại
Ngày: March 27, 2017, 1:08 am - Lượt xem: 1291
Thông báo học lại 15 trung cấp HK3
Ngày: March 27, 2017, 12:51 am - Lượt xem: 662
Thông báo lịch học GDQP lớp 16TH1A,B & 16NQ1A,B ngày học 06/03/17
Ngày: March 1, 2017, 6:48 am - Lượt xem: 871
QD công nhận TN khối CAO DANG LIEN THONG
Ngày: February 28, 2017, 2:50 am - Lượt xem: 796
QD công nhận TN khối TCCN 1 năm lớp 15TH2A
Ngày: February 20, 2017, 7:25 am - Lượt xem: 716


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 20th of November 2017 - Lượt truy cập: