Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Về việc nộp học phí và bảo hiểm y tế các lớp khóa học 2019, 2020
Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-CĐĐLHCM ngày 15/10/2020 quy định mức thu học phí, kinh phí đào tạo; căn cứ Điều 2 và Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với SVHS và Văn bản số  2773/TB-BHXH ngày 21/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh thông báo mức đóng BHYT HSSV, nhà trường thông báo việc đóng học phí năm học 2021-2022 (theo học kỳ) và BHYT (theo năm)
Ngày: August 12, 2021, 4:48 pm - Lượt xem: 622
Thông báo: PC Tân Bình tuyển dụng
Ngày: July 28, 2021, 2:48 pm - Lượt xem: 798
(Khẩn) THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRỰC TUYẾN 2021-2022
Ngày: July 9, 2021, 4:17 pm - Lượt xem: 899
Thông báo nghỉ hè năm học 2020-2021
Ngày: May 28, 2021, 4:26 pm - Lượt xem: 789
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa TC2019 (19TQ1A)
Ngày: May 26, 2021, 12:10 pm - Lượt xem: 651
THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỊCH THI CĐ18-HL
Ngày: May 7, 2021, 3:19 pm - Lượt xem: 646
QĐ công nhận kết quả tốt nghiệp khóa CD2018
Ngày: April 27, 2021, 4:27 pm - Lượt xem: 1154
thông báo học lại khóa cd2020, cd2019 vả cd2018
Ngày: April 27, 2021, 3:57 pm - Lượt xem: 505
QD công nhận tốt nghiêp CD2017 (lần 3)
Ngày: April 26, 2021, 12:25 pm - Lượt xem: 742
QD công nhận tốt nghiêp CD2016 (lần 4)
Ngày: April 26, 2021, 12:22 pm - Lượt xem: 483
QD công nhận tốt nghiêp CD2015 (lần 7)
Ngày: April 26, 2021, 12:21 pm - Lượt xem: 282
QD công nhận tốt nghiêp TC2017 (lần 2)
Ngày: April 26, 2021, 12:19 pm - Lượt xem: 277
THÔNG BÁO HỌC GDQP KHÓA 20
Ngày: March 8, 2021, 9:44 am - Lượt xem: 457
Thông báo học lại khóa CD2018 và các khóa trước
Ngày: March 3, 2021, 3:58 pm - Lượt xem: 495


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 9th of August 2022 - Lượt truy cập: