Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo học lại các lớp TCCN khóa 2014
Ngày: September 19, 2016, 2:37 am - Lượt xem: 951
TB ôn thi tốt nghiệp lớp 14TH1A-E
Ngày: September 14, 2016, 2:11 am - Lượt xem: 1139
QD công nhận TN khối TCN khóa 2014
Ngày: August 8, 2016, 7:11 am - Lượt xem: 1979
Thông báo học lại năm 2016
Ngày: August 8, 2016, 1:23 am - Lượt xem: 2214
Thông báo thi lại Tốt nghiệp Cao đẳng
Ngày: August 4, 2016, 7:49 am - Lượt xem: 2525
QD công nhận TN khối CĐ khóa 2013
Ngày: July 22, 2016, 1:04 am - Lượt xem: 2873
QD công nhận TN năm 2016
QD công nhận TN năm 2016
Ngày: July 4, 2016, 4:05 am - Lượt xem: 3553
Thông báo nghỉ hè năm 2016
Thông báo nghỉ hè và bắt đầu Học kỳ mới của HSSV toàn trường năm 2016
Ngày: June 17, 2016, 1:00 am - Lượt xem: 2626
Kế hoạch học lại HK6 các lớp CĐ khóa 2013
Ngày: June 14, 2016, 8:09 am - Lượt xem: 1383
KH tuyển sinh lớp Quản lý năng lượng đợt 1
Ngày: June 13, 2016, 9:20 am - Lượt xem: 1022
TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CV, CK, CQ và 14NQ, NK
Ngày: June 9, 2016, 3:15 am - Lượt xem: 1470
Thời khóa biểu lớp ĐH SPKT
Ngày: June 7, 2016, 12:53 am - Lượt xem: 1247
TB tổ chức Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp năm 2016
Ngày: June 3, 2016, 1:37 am - Lượt xem: 2888
TB ôn thi tốt nghiệp lớp 13CH1
Ngày: May 27, 2016, 2:49 am - Lượt xem: 1224
Kết quả điểm TN Đ5H14B _ Đ6H10B
Ngày: May 24, 2016, 3:25 am - Lượt xem: 1563


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 20th of November 2017 - Lượt truy cập: