Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Thông báo kết quả TN HVLVH (23/10/2015)
Ngày: October 23, 2015, 1:46 am - Lượt xem: 2602
Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước(15/10/2015)
Ngày: October 15, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 1496
QD công nhận TN khối TCCN khóa 2013
Ngày: October 9, 2015, 8:34 am - Lượt xem: 2046
Lịch ôn thi TN NH khóa 13
Ngày: October 9, 2015, 1:03 am - Lượt xem: 1329
QD công nhận TN khối CĐ năm 2014 khóa 2012
Ngày: October 1, 2015, 1:27 am - Lượt xem: 2536
Thông báo học lại TCN khóa 2013 và các khóa trước
Ngày: September 28, 2015, 1:50 am - Lượt xem: 1383
QD công nhận TN khối CD năm 2012 (CQ, CK, CC)
Ngày: September 18, 2015, 2:58 am - Lượt xem: 2166
Thông báo học lại TCCN khóa 2012, 2013, 2014
Ngày: September 9, 2015, 7:17 am - Lượt xem: 1931
Thông báo học lại Cao đẳng khóa 2012, 2013, 2014
Ngày: August 25, 2015, 2:14 am - Lượt xem: 3010
Thông báo Thực tập và thi TN các lớp TCCN khóa 2013
Ngày: August 14, 2015, 8:08 am - Lượt xem: 2722
QD công nhận TN khối TCCN 1 năm 2014
Ngày: August 13, 2015, 10:22 pm - Lượt xem: 2268
Lịch ôn thi TN CĐ khóa 12
Ngày: August 12, 2015, 6:27 am - Lượt xem: 2098
Lịch thi TN DH
Ngày: August 7, 2015, 3:40 am - Lượt xem: 1696
Danh sách HSSV phân ngành CĐ 2014
Ngày: August 3, 2015, 6:09 am - Lượt xem: 2698
Lịch ôn thi TN 13ĐH3A, 12ĐH2A
Ngày: July 7, 2015, 3:34 am - Lượt xem: 1637


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 26th of September 2017 - Lượt truy cập: