Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch ôn thi TN 12CK, 12CQ, 12CC
Ngày: June 26, 2015, 6:21 am - Lượt xem: 1705
Lịch ôn thi TN 10ĐH3A và 12ĐH2A
Ngày: June 24, 2015, 7:37 am - Lượt xem: 1508
Lịch ôn thi TN 13NQ1
Ngày: June 17, 2015, 7:29 am - Lượt xem: 2162
Kế hoạch học lại TCCN2014
Ngày: June 15, 2015, 2:54 am - Lượt xem: 2057
Lịch ôn thi TN 14TH6A, B, C
Ngày: June 11, 2015, 1:48 am - Lượt xem: 1900
Lễ nhận bằng tốt nghiệp năm 2015 (29/05/2015)
Ngày: May 29, 2015, 7:48 am - Lượt xem: 3222
Thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng năm 2015
Ngày: May 6, 2015, 6:15 am - Lượt xem: 3189
Thông báo học lại các lớp năm 2015
Ngày: April 23, 2015, 7:02 am - Lượt xem: 3949
Thông báo lớp Bách Khoa năm 2015
Ngày: April 15, 2015, 8:06 am - Lượt xem: 2199
Điều chỉnh lịch giảng dạy, học tập từ năm học 2015 - 2016
Ngày: April 14, 2015, 3:06 am - Lượt xem: 1970
Quyết định về việc xét công nhận TN khối TCCN (lớp 13TH2H)
Ngày: April 3, 2015, 7:31 am - Lượt xem: 1768
Quyết định về việc xét công nhận TN khối TCCN (lớp 13TH6A)
Ngày: April 3, 2015, 7:30 am - Lượt xem: 1416
Lịch thi tốt nghiệp khối TCCN, TCN và CĐ năm 2015
Ngày: April 2, 2015, 2:49 am - Lượt xem: 2226
Lịch ôn thi tốt nghiệp khối TCCN và CĐ năm 2015
Ngày: March 30, 2015, 7:38 am - Lượt xem: 1830
Thông báo tuyển dụng năm 2015
Ngày: March 9, 2015, 2:07 am - Lượt xem: 2748


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 20th of November 2017 - Lượt truy cập: