Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 29, 2017, 6:54 am - Lượt xem: 465

Các sinh viên có họ tên theo file đính kèm đã xác minh chứng chỉ xong. Các bạn tới thư viện trường CĐ Điện lực nhận bằng TN.

Ngày: September 15, 2016, 12:01 pm - Lượt xem: 973 - 0.36 MB

Các sinh viên có họ tên theo file đính kèm đã xác minh chứng chỉ xong. Các bạn tới thư viện trường CĐ Điện lực nhận bằng TN.

Ngày: August 10, 2016, 2:52 am - Lượt xem: 1023 - 0.4 MB

 

Ngày: April 21, 2016, 1:42 am - Lượt xem: 1335

Ngày: March 15, 2016, 2:09 pm - Lượt xem: 1299 - 0.02 MB
  • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp đợt 01/2016 - Ngày:January 14, 2016, 5:32 am - Lượt xem: 1268
  • Luyện thi nghe chứng chỉ A - Ngày:December 23, 2015, 12:14 am - Lượt xem: 927
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp ngày 18/06/2015 - đợt 2 (bổ sung ngày 14/09/2015) - Ngày:September 13, 2015, 2:01 pm - Lượt xem: 1449
  • Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 bổ sung 10/08/2015 - Ngày:August 9, 2015, 1:32 pm - Lượt xem: 1314
  • THÔNG BÁO về việc thi Anh văn A, B - Tin học A - Ngày:June 17, 2015, 4:24 am - Lượt xem: 2156


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 24th of June 2018 - Lượt truy cập: