Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 26/12/2014 - ĐỢT 1

Ngày: December 26, 2014, 1:23 am - Lượt xem: 1120 - 0.03 MB

 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp bổ xung 15/09/2016 - Ngày:September 15, 2016, 12:01 pm - Lượt xem: 490
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp bổ xung 15/08/2016 - Ngày:August 10, 2016, 2:52 am - Lượt xem: 613
 • Listening level B - Ngày:April 21, 2016, 1:42 am - Lượt xem: 853
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp bổ xung 15/03/2016 - Ngày:March 15, 2016, 2:09 pm - Lượt xem: 867
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp đợt 01/2016 - Ngày:January 14, 2016, 5:32 am - Lượt xem: 824
 • Luyện thi nghe chứng chỉ A - Ngày:December 23, 2015, 12:14 am - Lượt xem: 556
 • Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp ngày 18/06/2015 - đợt 2 (bổ sung ngày 14/09/2015) - Ngày:September 13, 2015, 2:01 pm - Lượt xem: 1081
 • Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 bổ sung 10/08/2015 - Ngày:August 9, 2015, 1:32 pm - Lượt xem: 955
 • THÔNG BÁO về việc thi Anh văn A, B - Tin học A - Ngày:June 17, 2015, 4:24 am - Lượt xem: 1535
 • DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 18/06/2015 - Ngày:June 17, 2015, 4:18 am - Lượt xem: 1095


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 25th of March 2017 - Lượt truy cập:

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh nghị quyết của Đảng, của tổ chức Đoàn, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên sinh viên. Giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân cho sinh viên.

  Đoàn Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Công Nghiệp Trung Ương tại Tp. Hồ Chí Minh. Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Đoàn trường ngày càng khẳng định sức trẻ và lòng nhiệt huyết thông qua các hoạt động góp phần quan trọng trong định hướng lý tưởng sống để nguồn nhân lực được đào tạo từ Trường không chỉ giỏi tay nghề mà còn khát vọng sống đẹp.