Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công ty Điện lực Chợ Lớn tuyển dụng

Ngày: June 22, 2021, 4:38 pm - Lượt xem: 519 - 0.41 MB

 • Công ty TNHH Powerchina Việt Nam tuyển dụng - Ngày:July 22, 2022, 7:52 am - Lượt xem: 66
 • CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Ngày:June 29, 2022, 4:00 am - Lượt xem: 133
 • CÔNG TY TNHH MiTek VIỆT NAM TUYỂN DỤNG - Ngày:June 29, 2022, 3:58 am - Lượt xem: 100
 • BECAMEX tuyển dụng nhân sự - Ngày:February 25, 2022, 4:22 am - Lượt xem: 323
 • Trung tâm thuỷ lợi khai thác nước sạch Bình Dương tuyển dụng - Ngày:February 25, 2022, 1:16 am - Lượt xem: 150
 • BECAMEX tuyển dụng nhân sự - Ngày:February 16, 2022, 8:25 am - Lượt xem: 230
 • Công ty Truyền tải điện 3 tuyển dụng - Ngày:October 6, 2021, 12:37 pm - Lượt xem: 477
 • Công ty Điện lực Tân Bình tuyển dụng - Ngày:July 7, 2021, 4:27 pm - Lượt xem: 512
 • Công ty Điện lực Gia Định tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:42 pm - Lượt xem: 485
 • Công ty Điện lực Duyên Hải tuyển dụng - Ngày:June 22, 2021, 4:40 pm - Lượt xem: 343


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 9th of August 2022 - Lượt truy cập: