Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật điện

Ngày: April 4, 2019, 10:47 am - Lượt xem: 659

Vị trí: Kỹ sư điện

Ngày: April 4, 2019, 10:45 am - Lượt xem: 943

Vị trí: Nhân viên vận hành hệ thống điện

Ngày: April 4, 2019, 10:44 am - Lượt xem: 725

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật

Ngày: April 4, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 585

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật
Số lượng: 05 người

Ngày: March 18, 2019, 3:43 pm - Lượt xem: 814
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRUNG NAM - Ngày:March 11, 2019, 3:00 pm - Lượt xem: 946
  • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT – ĐIỀU KHIỂN DƯƠNG PHÁT - Ngày:March 1, 2019, 4:30 pm - Lượt xem: 700
  • Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG - Ngày:March 1, 2019, 4:28 pm - Lượt xem: 737
  • Công Ty TNHH Seal industries - Ngày:March 1, 2019, 4:27 pm - Lượt xem: 685
  • Công ty cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Licogi - Ngày:March 1, 2019, 4:26 pm - Lượt xem: 808


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of November 2021 - Lượt truy cập: