Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: Công nhân thi công lưới điện
Số lương:  10 người

Ngày: October 30, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 959

Vị trí: Cao Đẳng điện
Số lượng: 16 người

Ngày: October 30, 2018, 10:36 am - Lượt xem: 1045

Mô tả công việc: 
1.     Thí nghiệm, kiểm định, đánh giá hệ thống điện trong các nhà máy điện, trạm biến áp, khu công nghiệp …
2.     Nghiên cứu tài liệu như tiêu chuẩn đánh giá, quy trình thực hiện, công nghệ mới  …
...

Ngày: October 10, 2018, 11:31 am - Lượt xem: 1359

1.     Số lượng: 05 người

2.     Thời gian làm việc: hành chánh từ 7h30 đến 16h30

3.     Mức lương: 215.000 đ/ ngày

4.     Hồ sơ: theo hồ sơ tuyển dụng bán bên ngoài

Ngày: October 4, 2018, 3:04 pm - Lượt xem: 1339

Vị trí tuyển dụng:  Công nhân vận hành
Quyền lợi chung

-          Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

-          Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe theo quy định, tham quan, du lịch hàng năm

-          Tiền lương (hỗ trợ chi phí ăn ở) trong giai đoạn đào tạo, học việc (thời gian đào tạo, học việc từ 2-3 tháng):  3.000.000 đồng/tháng.

-          Tiền lương khởi điểm khi ký hợp đồng lao động chính thức: 6.210.000 đồng/tháng, lương thử việc bằng 85% lương chính thức. (Mức lương này áp dụng khi dự án chưa vận hành/ vận hành chưa ổn định.)

-          Tiền lương khi nhà máy đi vào vận hành chính thức: áp dụng hình thức lương khoán theo doanh thu, mức lương  bình quân từ 7.500.000 – 9.000.000 đồng/tháng.

-          Chế độ tiền thưởng: thưởng cuối năm được thực hiện theo Quy chế thi đua khen thưởng của công ty

Ngày: October 4, 2018, 2:57 pm - Lượt xem: 1011
  • Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm (PCC5) - Ngày:October 1, 2018, 4:06 pm - Lượt xem: 1189
  • Công ty First Green Engineering - Ngày:September 27, 2018, 3:25 pm - Lượt xem: 1038
  • Công ty KYMDAN - Ngày:September 27, 2018, 3:23 pm - Lượt xem: 1001
  • Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Văn Khoa - Ngày:September 27, 2018, 3:20 pm - Lượt xem: 1002
  • Công ty TNHH Sài Gòn Nhất Phương - Ngày:August 21, 2018, 3:41 pm - Lượt xem: 1121


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of November 2021 - Lượt truy cập: