Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 4, 2016, 8:09 am - Lượt xem: 1378

Ngày: July 1, 2016, 9:50 am - Lượt xem: 1486

Sáng 08g ngày 24/06/2016 sẽ tuyển dụng trực tiếp tại trường. Ứng viên có nguyện vọng tham gia nên chuẩn bị hồ sơ để trực tiếp phỏng vấn!

Ngày: June 22, 2016, 3:44 am - Lượt xem: 1502

Ngày: June 16, 2016, 3:42 am - Lượt xem: 1569

Ngày: June 16, 2016, 2:53 am - Lượt xem: 1591
  • CTY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 - Ngày:June 16, 2016, 2:52 am - Lượt xem: 1607
  • CTY XAY DUNG DIEN BACH KHOA - Ngày:June 14, 2016, 4:09 am - Lượt xem: 1577
  • THOI BAO KINH TE SG - Ngày:June 14, 2016, 3:20 am - Lượt xem: 1526
  • CÔNG TY LONG VIỆT - Ngày:June 14, 2016, 3:12 am - Lượt xem: 1533
  • CTY TNHH HIEP PHAT VINA - Ngày:June 7, 2016, 6:38 am - Lượt xem: 1656


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 24th of May 2018 - Lượt truy cập: