Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 27, 2015, 6:36 am - Lượt xem: 2318

Ngày: May 22, 2015, 2:36 am - Lượt xem: 2752

Số lượng: 10 người

Ngày: May 8, 2015, 1:15 am - Lượt xem: 2332

Trình độ: Cao Đẳng, Trung cấp
Số lượng: 10 người

Ngày: April 25, 2015, 3:32 am - Lượt xem: 2342

Vị trí:  NV VẬN HÀNH, BẢO TRÌ MÁY
Số lượng: 50 người

Ngày: April 17, 2015, 3:33 am - Lượt xem: 2559
  • Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Phúc Khang - Ngày:April 15, 2015, 7:09 am - Lượt xem: 2230
  • Công ty Sytec tại Tp. Hồ Chí Minh - 10/04/2015 - Ngày:April 10, 2015, 12:49 am - Lượt xem: 2357
  • Công ty Cổ phần AE - 09/04/2015 - Ngày:April 9, 2015, 7:07 am - Lượt xem: 2309
  • Công ty LELONG VIỆT NAM - 07/04/2015 - Ngày:April 7, 2015, 12:46 am - Lượt xem: 2859
  • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - Q.1 - TP.HCM - Ngày:April 1, 2015, 9:04 am - Lượt xem: 2426


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Sunday, 21st of January 2018 - Lượt truy cập: