Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: October 20, 2020, 3:28 pm - Lượt xem: 491

Ngày: October 20, 2020, 3:24 pm - Lượt xem: 308

Ngày: October 14, 2020, 6:25 pm - Lượt xem: 360

Ngày: October 14, 2020, 6:12 pm - Lượt xem: 314

Điện lực Nhơn Trạch tuyển dụng 2 Kỹ sư điện, 2 Công nhân điện

Ngày: September 30, 2020, 11:45 am - Lượt xem: 383
  • Công ty cổ phần Điện KCN Vĩnh Lộc tuyển dụng - Ngày:August 31, 2020, 11:28 am - Lượt xem: 576
  • Tuyển dụng Công nhân làm việc tại Công ty Truyền tải điện 3 - Ngày:August 12, 2020, 11:57 am - Lượt xem: 1015
  • Công ty Cổ phần xây dựng công trình AE tuyển dụng - Ngày:August 11, 2020, 10:49 am - Lượt xem: 449
  • Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Tp, HCM tuyển dụng - Ngày:August 10, 2020, 5:28 pm - Lượt xem: 468
  • Công ty Cổ phần Điện KCN Vĩnh Lộc - Ngày:July 7, 2020, 9:31 am - Lượt xem: 604


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of November 2021 - Lượt truy cập: