Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Tuyển Kỹ thuật viên

Ngày: October 20, 2016, 1:35 pm - Lượt xem: 3114

Ngày: October 19, 2016, 1:54 pm - Lượt xem: 3111

Ngày: October 19, 2016, 1:52 pm - Lượt xem: 3175

Ngày: October 19, 2016, 1:51 pm - Lượt xem: 3269

Nhân viên kinh doanh

Ngày: October 19, 2016, 1:50 pm - Lượt xem: 3134
  • Nhà Máy Nhiệt đện + CTy TNHH Chánh Dương - Ngày:October 17, 2016, 9:54 am - Lượt xem: 3200
  • Nhà Máy Nhiệt đện + CTy TNHH Chánh Dương - Ngày:October 17, 2016, 9:54 am - Lượt xem: 2936
  • Công Ty TNHH ĐIỆN KHẢI ĐĂNG - Ngày:October 5, 2016, 3:38 am - Lượt xem: 2992
  • Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật G.P.L - Ngày:September 15, 2016, 8:35 am - Lượt xem: 3118
  • CÔNG TY UNIQ - Ngày:September 12, 2016, 10:35 am - Lượt xem: 3220


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of November 2021 - Lượt truy cập: