Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Vị trí: 1. Kỹ sư điện
           2. Nhân viên điện ...

Ngày: May 7, 2020, 5:07 pm - Lượt xem: 509

Vị trí: Kỹ sư điện, tự động

Ngày: May 7, 2020, 5:05 pm - Lượt xem: 372

Vị trí: Nhiều vị trí

Ngày: May 7, 2020, 5:03 pm - Lượt xem: 427

Vị trí: Kỹ sư, nhân viên vận hành, ....

Ngày: May 7, 2020, 5:01 pm - Lượt xem: 354

Vị trí: Nhân viên kỹ thuật

Ngày: April 23, 2020, 3:29 pm - Lượt xem: 430
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM - Ngày:April 23, 2020, 3:27 pm - Lượt xem: 378
  • Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Ngày:April 23, 2020, 3:25 pm - Lượt xem: 374
  • Công ty Điện lực Đăk Nông - Ngày:April 21, 2020, 4:20 pm - Lượt xem: 471
  • CTY CP XÂY LẮP VÀ TƯ VẤN ĐIỆN SỐ 5 PCC5 - Ngày:March 24, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 582
  • CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMASA - Ngày:March 24, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 377


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of November 2021 - Lượt truy cập: