HỆ CAO ĐẲNG

Đào tạo 2,5 năm, tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân cao đẳng.

Phương thức tuyển sinh:

- Đối với khối ngành kỹ thuật (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Điện dân dụng; Điện công nghiệp). Xét tuyển học bạ năm  lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2017 theo tổ hợp môn:

 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • A01 (Toán , Lý, Anh) 
 • D07 (Toán, Hóa, Anh)

- Đối với khối ngành kinh tế (Quản trị kinh doanh; Kế toán; Quản lý công nghiệp). Xét tuyển học bạ năm   lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2017 theo tổ hợp môn:

 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • A01 (Toán, Lý, Anh)
 • D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • D01 (Toán, Văn, Anh)

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Stt

Ngành học

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

Hệ cao đẳng: Khối ngành kỹ thuật – Đào tạo 2,5 năm                                                                        (dự kiến học phí: từ 4.000.000đ đến    5.000.000đ/1 học kỳ)

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện)                        

6510303

Xét tuyển học bạ năm  lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2017 theo tổ hợp môn:

         
             
 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 •            
 • A01 (Toán , Lý, Anh) 
 •            
 • D07 (Toán, Hóa, Anh)
 •          

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6510305

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

6510312

4

Điện dân dụng

6520226

5

Điện công nghiệp

6520227

Hệ cao đẳng: Khối ngành kinh tế – Đào tạo 2,5 năm                                                                         (dự kiến học phí: từ 3.500.000đ đến 4.500.000đ/1 học kỳ)

1

Quản trị kinh doanh

6340114

Xét tuyển học bạ năm   lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2017 theo tổ hợp môn:

         
             
 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 •            
 • A01 (Toán, Lý, Anh)
 •            
 • D07 (Toán, Hóa, Anh)
 •            
 • D01 (Toán, Văn, Anh)
 •          

2

Kế toán

6340301

3

Quản lý công nghiệp (Quản lý năng lượng)

6510601


Ngày: April 20, 2017, 12:26 pm - Lượt xem: 9795