HỆ ĐẠI HỌC

Trường xét tuyển: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM


- Ngành tuyển: Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử

- Chuyên ngành: Hệ thống điện – Mã ngành: D510301

- Chỉ tiêu: 100

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm (7 học kỳ)

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển điểm trung bình toàn khóa học căn cứ bảng điểm tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề (ưu tiên chọn thí sinh nữ đối với khối ngành kỹ thuật).


>> Chi tiết


Trường xét tuyển: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM (mã trường QSB) thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH 2017:- Đối tượng dự tuyển:

+ Đã tốt nghiệp đại học.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy trường công lập cùng nhóm ngành.

+ Đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy trường công lập khác nhóm ngành và có điểm trung bình tốt nghiệp cao đẳng từ 6,0 trở lên.

- Ngành tuyển: Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử

- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện - Mã ngành: 52520201

- Chỉ tiêu: 100

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ)

        - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

>> Chi tiết