Ông Phùng Minh Đức - Trưởng Phòng TCHC Công ty Điện lực Bạc Liêu


1. Tên của anh/ chị: Phùng Minh Đức                       

Vị trí công việc hiện nay: Trưởng Phòng TCHC Công ty Điện lực Bạc Liêu.

2. Niên khoá anh/ chị theo học tại trường: 1982 - 1985

Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Kim Thanh.

3. Môn học nào anh/ chị yêu thích nhất : Nhà máy điện

Tại sao? Vì qua môn học được tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến thời bấy giờ.

4. Thầy / Cô nào anh / chị yêu mến và cảm phục: Cô Võ Thị Kim Thanh. Cô rất quý mến học trò, cô giúp học trò có được tài liệu học tập và đọc thêm.

5. Những kỷ niệm anh / chị nhớ  về thời gian học  tại trường: nhớ tình cảm thầy trò gắn bó. Kính trọng thầy, thầy truyền đạt kiến thức nhiệt tình.

6. Anh/ Chị có kinh nghiệm/ lời khuyên hay điều thú vị nào đó muốn được chia sẻ với các bạn học sinh – sinh viên đang theo học tại trường : hãy học tập, nghiên cứu tất cả các môn học, đọc thêm thật nhiều tài liệu vì rất bổ ích cho chuyên môn. Học giỏi ngoại ngữ để có thể tham khảo được tài liệu nước ngoài.

Ngày: April 20, 2017, 3:21 pm - Lượt xem: 601