Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Ngày: April 27, 2017, 1:50 am - Lượt xem: 742