NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tên chương trình:                   KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo:                     Cao đẳng

Ngành đào tạo:                        Kế toán

Mã ngành:                               6340301

Loại hình đào tạo:                   Chính qui

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.  Mục tiêu chung

Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

1.2.  Mục tiêu cụ thể

1.2.1.     Kiến thức

-        Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đủ để tiếp thu kiến thức của các môn cơ sở, các môn chuyên ngành và năng lực thực hành nghề nghiệp.

-        Có kiến thức cơ sở của khối ngành Kinh tế - quản lý làm nền tảng cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về kế toán tài chính.

-        Có kiến thức chuyên môn của ngành kế toán doanh nghiệp. Biết các khái niệm, các nguyên lý, phương pháp và các công cụ trong việc tổ chức, thực hiện các công việc kế toán cụ thể trong doanh nghiệp.

-        Có trình độ tiếng Anh đáp ứng nhu cầu giao tiếp và nhu cầu học tập, nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực nghề nghiệp.

-        Có trình độ tin học phục vụ nhu cầu học tập và hoạt động nghề nghiệp.

1.2.2.     Kỹ năng

-        khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

-        Có khả năng phân tích tình hình tài chính, khả năng dự báo và lập kế hoạch tài chính, báo cáo thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

-        Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo những đề xuất cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp hiệu quả và đúng pháp luật.

-        Có kỹ năng sử dụng máy tính phục vụ nhu cầu học tập và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

-        Có các kỹ năng mềm khác trong quá trình học, làm bài tập nhóm, thực hiện và bảo vệ các đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

1.2.3.     Thái độ và hành vi

-        Có phẩm chất đạo đức cá nhân: Có những phẩm chất cá nhân như tự tin, can đảm, trung thành, công nhận thành quả của người khác.

-        Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Có ý thức kỷ luật, trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy, tỉ mỉ, nguyên tắc, hành vi chuyên nghiệp. Có ý thức học tập suốt đời, khả năng tự học, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy phê bình, tư duy hệ thống.Có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, có ý thức tự phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức để trở thành người cán bộ toàn diện, giỏi về chuyên môn, có tác phong lối sống lành mạnh, trong sạch và giản dị.

-        Có phẩm chất đạo đức xã hội: Có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; biết trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc; xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, tư cách, tác phong đúng đắn của người công dân; có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

1.2.4.     Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp

-        Có khả năng làm việc ở các bộ phận kế toán, tài chính tại các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành Điện.

-        Có khả năng làm công tác tư vấn tại các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về kế toán, tài chính.

1.2.5.     Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-        Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực Kế toán -Tài chính.

-        Có khả năng học liên thông lên bậc học đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

-        Thời gian đào tạo: 2.5 năm.

 

ĐỐI TƯỢNG

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

      Sức khoẻ:

Theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

       Độ tuổi:  

Từ 18 tuổi trở lên.

      Xét tuyển:

          Xét tuyển học bạ năm lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2017 theo tổ hợp môn:

·         AOO ( Toán, Lý, Hóa )

·         AO1 (Toán, Lý, Anh )

·         DO7 ( Toán, Hóa, Anh )

Ngày: April 27, 2017, 2:09 am - Lượt xem: 638