TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP NĂM 2021

I. THÔNG TIN THÍ SINH
       
  1. Họ tên thí sinh: Giới tính:
  2. Ngày tháng năm sinh: (dd/mm/yyyy)    
  3. Nơi sinh:   Dân tộc:
  4. Điều kiện xét tuyển:      
    (Nhập điểm học bạ kỳ I lớp 12 để xét tuyển)
Toán:                  Lý:                  Hóa:                  Anh:


  5. Địa chỉ liên hệ:        
 
     Người nhận giấy báo:
(Ví dụ: Nguyễn Văn A - Số nhà 120/9A - đường Trần Hưng Đạo - Phường 6 - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh)
  6. Điện thoại liên hệ: (thí sinh)    
 
     Điện thoại dự phòng:
(phụ huynh)    
 
     Email:
   
II. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
     
       Ngành xét tuyển:
           
     
       
 
THÍ SINH CẦN HỖ TRỢ LIÊN LẠC QUA SỐ ĐIỆN THOẠI (028) 221 55 661 (Phòng Đào Tạo)
  • Tuyển sinh hệ Đại học
  • Tuyển sinh hệ Cao đẳng
  • Tyển sinh hệ Trung cấp
  • Tuyển sinh hệ Sơ cấp nghề
  • Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển
  • Kết quả xét tuyển
  • Mô hình đào tạo liên thông
  • Ngành nghề đào tạo
  • Cơ sở vật chất