-- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2018--

Học sinh phổ thông click Các mục ở trên để xem thông tin về ngành, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển.

Click dowload để tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển.

Download

-- THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018--

- Thông báo tuyển sinh liên thông VLVH liên kết ĐH Điện lực 2018. Xem tại đây
- Kết quả thi tuyển liên thông CĐ lên ĐH đợt 2 - 2017 liên kết ĐH Điện lực. Xem tại đây
- Kết quả xét tuyển Trung cấp chính quy năm 2017 đợt 1. Xem tại đây
- Kết quả xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2017 đợt 1. Xem tại đây
- Kết quả xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng năm 2017 tại Vĩnh Long. Xem tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018