-- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2018--

Học sinh phổ thông click Các mục ở trên để xem thông tin về ngành, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển.

Click dowload để tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển.

Download

-- THÔNG BÁO - KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2018--

- Kết quả xét tuyển sinh 2018 (cập nhật 08/06/2018). Xem tại đây
- Thông báo tuyển sinh liên thông VLVH liên kết ĐH Điện lực 2018 - Đợt 2. Xem tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018