-- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2018--

Học sinh phổ thông click Các mục ở trên để xem thông tin về ngành, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển.

Click dowload để tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển.

Download

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC