Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh đã được Cục An toàn Lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết đinh số 115/QĐ-ATLĐ về việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Thông tư 27 và Giấy chứng nhận số 28/2014/GCN đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cho các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, an toàn điện, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực cơ điện, điện, điện công nghiệp và một số ngành khác theo Thông tư 31.

Ngày: May 13, 2015, 2:16 am - Lượt xem: 6912

Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp nhận nhu cầu về huấn luyện an toàn điện tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh trong cả nước. Các chương trình huấn luyện được thực hiện theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Thông tư 31 số 31/2014/TT-BCT với nội dung huấn luyện đặc thù được thiết kế chuyên biệt theo ngành nghề sản xuất và lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Ngày: May 12, 2015, 1:40 am - Lượt xem: 7554

Thông tư 27: Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Theo đó, người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ngày: October 10, 2014, 8:57 am - Lượt xem: 29591

- Bảng tổng hợp đào tạo huấn luyện ATLĐ & VSLĐ do trường cao đẳng điện lực tp.hcm tổ chứ.

- Danh sách các đơn vị huấn luyện an toàn điện theo tt31

Ngày: June 6, 2014, 6:48 am - Lượt xem: 6826Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: