Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Thực hiện Quyết định số 2292 của EVN-SPC về việc bổ nhiệm cán bộ, Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Minh Quang đã diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 24 tháng 7 năm 2019.

Ngày: July 24, 2019, 4:51 pm - Lượt xem: 1386

Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã bước sang tuổi 18 và trở thành cái nôi rèn luyện, môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức thành phố dấn thân, cống hiến sức trẻ, chuyên môn và nghiệp vụ phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Ngày: July 23, 2019, 4:21 pm - Lượt xem: 802

Triển khai chủ trương của Tập toàn Điện lực Việt Nam (EVN) về đào tạo nguồn nhân lực dưới hình thức E-learning, Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC) đã thực hiện đồng bộ các biên pháp đáp ứng tiến độ xây dựng bài giảng do Tập đoàn đề ra cho năm 2019. Để đảm bảo chất lượng cho các bài giảng E-learning của các đơn vị thuộc SPC, chuyên đề đào tạo xây dựng bài giảng E-learning đã diễn ra trong hai ngày 8, 9/ tháng 7 tại Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (Hepc), Trường cũng là đơn vị chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của SPC-IT.

Ngày: July 21, 2019, 12:12 pm - Lượt xem: 2802

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học song song với hoạt động giảng dạy của giảng viên, Khoa Kỹ thuật cơ sở và Khoa Khoa học cơ bản - Kinh tế - Viễn thông đã thực hiện báo cáo chuyên đề năm học 2019. Các chuyên đề mang lại kiến thức bổ ích cho các giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học thu hút đông đảo Thầy/Cô tham gia và góp ý kiến xây dựng hoàn thiện nội dung.

Ngày: May 16, 2019, 1:23 pm - Lượt xem: 977

Mô hình điện mặt trời trên mái nhà (áp mái) mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội: Nhà nước giảm tiền đầu tư nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây; Các công ty điện lực giảm quá tải và sự cố điện; Đối với vùng sâu, vùng cao, hải đảo… điện mặt trời trên mái nhà đem lại hiệu quả cao về mặt chính trị, xã hội.

Ngày: May 13, 2019, 2:00 pm - Lượt xem: 1083
  • Khai thác Năng lượng mặt trời bước phát triển tất yếu của ngành Điện - Ngày:April 25, 2019, 6:57 pm - Lượt xem: 1316
  • Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng bài giảng Elearning - Ngày:April 22, 2019, 4:09 pm - Lượt xem: 1521
  • Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên học sinh - Ngày:April 10, 2019, 7:20 pm - Lượt xem: 1030
  • Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ngày:April 1, 2019, 10:12 am - Lượt xem: 930
  • Giao lưu thể thao và tham gia ngày Hội Đoàn viên chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ngày:March 26, 2019, 12:06 pm - Lượt xem: 883


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: