Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P1)

Bảng biểu thành quả đào tạo và các danh hiệu đạt được

+ Số lượng đào tạo và các ngành nghề đào tạo: (Phòng Đào tạo cung cấp số liệu)


Đào tạo chính quy:

Bậc đào tạo

2007

2008

2009

2010

2011

Ghi chú

Cao đẳng

216

391

616

597

 

 

Trung cấp chuyên nghiệp

561

822

1.304

1.259

 

 

Trung cấp nghề

829

589

284

188

 

 

Tổng cộng:

1.606

1.802

2.204

2.044

 

 


Dựa theo báo cáo tổng kết năm học hàng năm (tài liệu Hội nghị CBCC)

Bậc đào tạo

2007

2008

2009

2010

T7/2011

Ghi chú

Cao đẳng

294

478

799

1.180

1.544

 

Trung cấp chuyên nghiệp

372

905

1.352

1.785

2.027

 

Trung cấp nghề

988

1.057

851

524

324

 

Tổng cộng:

1.654

2.440

3.002

3.489

3.895

 

 

Các loại hình đào tạo khác: (Phòng Đào tạo cung cấp số liệu)

Loại hình đào tạo

2007

2008

2009

2010

Ghi chú

Đào tạo NH và BDNV

 

931

717

1700

 

Nâng bậc

 

919

471

652

 

Tổng cộng:

 

1.850

1.188

2.352

 >>Xem tiếp


Ngày: Sun-Dec-2012 - Lượt xem: 12438

  • Tầm nhìn và sứ mạng - Ngày:October 28, 2016, 8:11 am - Lượt xem: 4977
  • Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P2) - Ngày:Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 3783
  • Thành tích giảng dạy và nghiên cứu (P1) - Ngày:Sun-Dec-2012 - Lượt xem: 12438
  • Sơ đồ tổ chức - Ngày:Thu-Oct-2012 - Lượt xem: 27380


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: