Thư viện hình ảnh - HEPC

About us

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM
  • Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.22155662
  • Email: hepc@hepc.edu.vn