Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Hệ thống điện thành lập vào tháng 08/2010 trên cơ sở khoa Lưới điện thuộc Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh với các chức năng, nhiệm vụ chính sau:
- Quản lý, triển khai đào tạo chính quy và đào tạo ngắn hạn nâng cao về Hệ thống điện.
- Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, cải tiến phương pháp dạy và học liên quan đến lĩnh vực Hệ thống điện.
- Quản lý, khai thác cơ sở vật chất, vật tư thiết bị, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập theo sự phân công để phục vụ có hiệu quả quá trình đào tạo.
- Tư vấn cho Ban Giám hiệu về định hướng phát triển các chương trình đào tạo, các khóa đào tạo, các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hệ thống điện.

Ngày: May 20, 2021, 5:39 pm - Lượt xem: 553
 • CƠ HỘI VIỆC LÀM - Ngày: May 20, 2021, 5:54 pm - Lượt xem: 997
 • CƠ SỞ VẬT CHẤT - Ngày: May 20, 2021, 5:53 pm - Lượt xem: 427
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC - Ngày: May 20, 2021, 5:51 pm - Lượt xem: 524
 • NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO - Ngày: May 20, 2021, 5:44 pm - Lượt xem: 636
 • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ - Ngày: May 20, 2021, 5:39 pm - Lượt xem: 553
 • GIỚI THIỆU CHUNG - Ngày: May 20, 2021, 5:37 pm - Lượt xem: 497


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 9th of December 2022 - Lượt truy cập: