thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

 1. Tổ chức quản lý hoạt động hành chính của Khoa.
 2. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
 3. Tổ chức các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập liên quan đến lĩnh vực Hệ thống điện.
 4. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 5. Chủ động hoặc phối hợp với Phòng Tổ chức- Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa.
 6. Chủ trì xây dựng, chỉnh biên các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Hệ thống điện của tất cả trình độ hệ đào tạo. Xây dựng chương trình đào tạo các ngành nghề mới thuộc lĩnh vực trên mà BGH phân công cho khoa phụ trách.
 7. Đảm nhận việc giảng dạy, xây dựng đề cương, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Hệ thống điện.
 8. Liên hệ với các khoa khác hoặc tham mưu cho Ban giám hiệu mời giáo viên thỉnh giảng để đảm bảo đủ nguồn lực giảng dạy các môn học do Khoa phụ trách.
 9. Liên hệ tham quan, thực tập tốt nghiệp cho HSSV thuộc các chương trình, ngành nghề  đào tạo do Khoa phụ trách.
 10. Phụ trách công tác thi, kiểm tra (gọi chung là thi) học kỳ các môn học do Khoa phụ trách ở các công việc sau: Biên sọan đề cương ôn thi, xây dựng ngân hàng đề thi, phân công giáo viên ra đề thi, phê duyệt đề thi, , ghi phách, rọc phách, tổ chức chấm thi, tổng kết điểm, quản lý bài thi.
 11. Biên sọan đề cương ôn thi tốt nghiệp. Tham gia các Hội đồng thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp.
 12. Quản lý cơ sở vật chất thuộc Khoa. Trực tiếp quản lý, sử dụng, bảo dưỡng Phòng Simulator, Phòng thí nghiệm rơle, Phòng thực hành Chuẩn định, Bãi thực tập Lưới điện, trạm- Xưởng thiết bị điện năng. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 4683
 • Giới thiệu về khoa Hệ Thống Điện - Ngày: January 4, 2021, 11:14 am - Lượt xem: 167
 • Chức năng - nhiệm vụ - Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 4683


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 17th of May 2021 - Lượt truy cập: