Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Hình 1: Tổng quan tại nơi tập huấn


Hình 2: Đưa trụ vào bãi tập bằng thủ công


Hình 3: Dựng trụ bằng tó 3 chân


Hình 4: Kiểm tra trụ khi lên khỏi mặt đất 0.5m


Hình 5: Dựng sòng 2 chân


Hình 6: Dựng cần bích 18m bằng sòng 2 chân


Hình 7: Kích căng các dây chằng


Hình 8: Dựng trụ 20m bằng cần bích


Hình 9: Kéo trụ bằng cần bích và tời


Hình 10: Chuẩn bị quay tời kéo trụ

 

Hình 11: Quay khoan neo

Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 20160
  • TẬP HUẤN DỰNG TRỤ 20M BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG - Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 20160


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: