thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Dowload tại đây

Ngày: August 27, 2020, 10:50 am - Lượt xem: 179
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 7, 2020, 10:29 am - Lượt xem: 269
 • Điểm thi KTAT lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày: September 3, 2020, 2:55 pm - Lượt xem: 199
 • Điểm thi KTAT lớp 19CB1A lần 1 - Ngày: September 1, 2020, 9:09 am - Lượt xem: 147
 • Điểm thi KTAT lớp 19TQ-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:50 am - Lượt xem: 179
 • Điểm thi KTCA lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: August 26, 2020, 4:05 pm - Lượt xem: 149
 • Điểm thi KTCA lớp 18 cao đẳng học lại lần 1 - Ngày: August 26, 2020, 4:02 pm - Lượt xem: 162
 • Điểm thi TAKT lớp 18cao đẳng học lại lần1 - Ngày: August 26, 2020, 4:00 pm - Lượt xem: 221
 • Điểm thi KCĐ lớp 18CD-HL lần 1 - Ngày: August 20, 2020, 4:46 pm - Lượt xem: 178
 • Điểm quá trình TAKT lớp 18CD-HL - Ngày: August 20, 2020, 4:45 pm - Lượt xem: 220
 • Điểm thi đo lường điện lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày: August 19, 2020, 10:13 am - Lượt xem: 253
 • Điểm thi máy điện lớp 19CH,19CD lần 1 - Ngày: August 18, 2020, 11:12 am - Lượt xem: 165
 • Điểm thi máy điện lớp 19CT,19CB lần 1 - Ngày: August 18, 2020, 11:09 am - Lượt xem: 126
 • Điểm thi mạch điện lớp 19CD-HL lần 1 - Ngày: August 14, 2020, 2:30 pm - Lượt xem: 202
 • Điểm quá trình mạch điện lớp 19CD-HL - Ngày: August 10, 2020, 4:03 pm - Lượt xem: 219
 • Danh sách học lại mạch điện lớp 19 cao đẳng_lớp 2 - Ngày: June 26, 2020, 3:36 pm - Lượt xem: 177
 • Danh sách học lại mạch điện lớp 19 cao đẳng_lớp 1 - Ngày: June 26, 2020, 3:35 pm - Lượt xem: 164
 • Điểm thi máy điện lớp học lại lần 1 - Ngày: June 22, 2020, 4:59 pm - Lượt xem: 171
 • Điểm thi TAKT lớp 18Ch1A-D lần 2 phòng A05 - Ngày: June 8, 2020, 9:51 am - Lượt xem: 225
 • Điểm thi TAKT lớp 18CH1A-D lần 2 phòng A01 - Ngày: June 8, 2020, 9:49 am - Lượt xem: 186
 • Điểm thi mạch điện 19 cao đẳng 27/5 lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 119
 • Điểm thi mạch điện lớp 19 cao đẳng ngày 25/5 lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:20 am - Lượt xem: 107
 • Điểm thi đo lường điện lớp 19TQ1A lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:19 am - Lượt xem: 145
 • Điểm thi kỹ thuật cao áp lớp 18CH lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:17 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 18CH lần 2 - Ngày: June 3, 2020, 9:14 am - Lượt xem: 113
 • Điểm thi TAKT lớp 18CT1A lần1 - Ngày: February 10, 2020, 9:22 am - Lượt xem: 179
 • Điểm thi TAKT lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: February 10, 2020, 9:20 am - Lượt xem: 204
 • Điểm thi KTAT lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: January 13, 2020, 4:31 pm - Lượt xem: 225
 • Điểm thi mạch điện lớp 19Cao đẳng lần1 - Ngày: January 13, 2020, 3:27 pm - Lượt xem: 321
 • Điểm thi KTĐ lớp TC-HL lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:10 am - Lượt xem: 149
 • Điểm thi KTAT lớp 18CT1A lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 244
 • Điểm thi KTCA lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:07 am - Lượt xem: 272
 • Điểm thi mạch điện lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: January 10, 2020, 10:00 am - Lượt xem: 219
 • Điểm thi KTCA lớp TC-HL lần1 - Ngày: January 8, 2020, 4:33 pm - Lượt xem: 219
 • Điểm thi KTCA lớp CĐ-HL lần1 - Ngày: January 8, 2020, 4:30 pm - Lượt xem: 237
 • Điểm thi máy điện lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: January 7, 2020, 9:44 am - Lượt xem: 157
 • Điểm thi KCĐ lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: December 31, 2019, 9:28 am - Lượt xem: 262
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 19TQ1A lần1 - Ngày: December 30, 2019, 3:11 pm - Lượt xem: 180
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 17CH-HL lần1 - Ngày: December 30, 2019, 11:28 am - Lượt xem: 183
 • Điểm thi TAKT lớp 18CD1A,B lần 1 - Ngày: December 30, 2019, 11:06 am - Lượt xem: 160
 • Điểm thi môn KTAT lớp 18Ch-HL lần1 - Ngày: December 18, 2019, 9:08 am - Lượt xem: 173


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 18th of May 2021 - Lượt truy cập: