Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 8, 2023, 4:12 am - Lượt xem: 350 - 2.59 MB
 • Điểm thi TA2 23CH1ABC HK2 lần 1 14.06.2024 - Ngày: June 17, 2024, 4:16 pm - Lượt xem: 136
 • Điểm thi TA2 23CĐ1A HK2 lần 1 29.05.2024 - Ngày: June 17, 2024, 4:15 pm - Lượt xem: 72
 • Điểm thi 23CĐ1A HK2 lần 1 từ 27.05-3.6.2024 - Ngày: June 17, 2024, 4:14 pm - Lượt xem: 68
 • Điểm thi các môn 23TQ1CD lần 2 hk1 từ 11-17.04.2024 - Ngày: May 4, 2024, 1:30 am - Lượt xem: 187
 • Điểm thi môn TCSX + TAKT CD922 HL lần 1 từ 1-2. 4, 2024 - Ngày: April 9, 2024, 8:50 am - Lượt xem: 123
 • Điểm thi KTCA CĐ K22 HL Lần 1 28.03.2024 - Ngày: April 2, 2024, 7:10 am - Lượt xem: 143
 • Điểm thi KCĐ CDK22_HL 25.03.2024 - Ngày: April 2, 2024, 7:09 am - Lượt xem: 93
 • Điểm thi TA 23TQ1C-D lần 1 11.03.2024 - Ngày: April 2, 2024, 7:08 am - Lượt xem: 140
 • Điểm thi các môn lớp 23TQ1C-D HK1 lần 1 từ 8-15.2024 - Ngày: April 2, 2024, 7:05 am - Lượt xem: 266
 • điểm thi KTAT 23TQ1AB lần 2 04.3, 2024 - Ngày: March 22, 2024, 2:54 am - Lượt xem: 240
 • điểm thi Chính trị 23TQ1AB lần 2 1.3, 2024 - Ngày: March 22, 2024, 2:53 am - Lượt xem: 115
 • điểm thi PL 23TQ1AB lần 2 26.02. 2024 - Ngày: March 22, 2024, 2:51 am - Lượt xem: 65
 • điểm thi Mạch điện 23CH1ABC 23CĐ1A lần 2 từ 3-4thg 3, 2024 - Ngày: March 22, 2024, 2:51 am - Lượt xem: 98
 • điểm thi PL 23CĐ1A lần 2 28.02.2024 - Ngày: March 22, 2024, 2:50 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi Máy điện 23TQ1AB lần 2 5.3.2024 - Ngày: March 14, 2024, 7:39 am - Lượt xem: 209
 • điểm thi TCC cao đẳng k2023 lần 2 26.02.2024 - Ngày: March 8, 2024, 9:07 am - Lượt xem: 165
 • Điểm thi VLĐC CAO ĐẲNG K2023 lần 2 29.02.2024 - Ngày: March 8, 2024, 9:03 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi Mạch 23TQ1AB lần 2 29.02.2024 - Ngày: March 8, 2024, 9:01 am - Lượt xem: 213
 • 27.02.2024_TA1_23CH&CD_L2 - Ngày: February 28, 2024, 1:33 am - Lượt xem: 140
 • 27.02.2024_TA_23TQ1AB_L2 - Ngày: February 28, 2024, 1:31 am - Lượt xem: 161
 • Điểm thi Mạch điện 23CĐ1A lần 1 02.01.2024 - Ngày: January 29, 2024, 4:07 am - Lượt xem: 330
 • Điểm thi KTAT-VSCN 23TQ1AB lần 1 02.01.2024 - Ngày: January 22, 2024, 4:20 am - Lượt xem: 219
 • Điểm thi CT 23TQ1AB lần 1 27.12.2023 - Ngày: January 22, 2024, 4:20 am - Lượt xem: 129
 • Điểm thi CT 23CH1ABC lần 1 04.01.2024 - Ngày: January 22, 2024, 4:19 am - Lượt xem: 250
 • Điểm thi Mạch điện 23CH1ABC lần 1 03.01.2024 - Ngày: January 12, 2024, 9:43 am - Lượt xem: 413
 • Điểm thi Máy điện 23TQ1AB lần 1 29.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:38 am - Lượt xem: 203
 • Điểm thi VLĐC 23CH1ABC lần 1 29.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:36 am - Lượt xem: 277
 • Điểm thi TCC 23CH1ABC lần 1 25.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:32 am - Lượt xem: 329
 • Điểm thi VLĐC 23CĐ1A lần 1 25.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:27 am - Lượt xem: 198
 • Điểm thi PL 23TQ1AB lần 1 22.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:24 am - Lượt xem: 131
 • Điểm thi TCC 23CĐ1A lần 1 22.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:19 am - Lượt xem: 157
 • Điểm thi PL 23CĐ1A lần 1 18.12.2023 - Ngày: January 12, 2024, 9:17 am - Lượt xem: 169
 • Điểm thi TA1 23CH1ABC lần 1 28.12.2023 - Ngày: January 8, 2024, 7:09 am - Lượt xem: 220
 • Điểm thi TA1 23CĐ1A lần 1 20.12.2023 - Ngày: January 8, 2024, 7:08 am - Lượt xem: 111
 • Điểm thi TA 23TQ1AB lần 1 20.12.2023 - Ngày: January 8, 2024, 7:06 am - Lượt xem: 173
 • Điểm thi MẠCH ĐIỆN 23TQ1AB lần 1 18.12.2023 - Ngày: January 3, 2024, 9:55 am - Lượt xem: 219
 • Điểm thi TCSX 22CH1ABC lần 2 21.12.2023 - Ngày: January 3, 2024, 9:51 am - Lượt xem: 68
 • Điểm thi KTCA 22CH1ABC lần 2 15.12.2023 - Ngày: January 3, 2024, 9:49 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi ĐLĐ CĐTC HL lần 1 11.12.2023 - Ngày: December 21, 2023, 7:56 am - Lượt xem: 150
 • Điểm thi KTCA CĐ-TC HL L1 06 thg 12, 2023 (1) - Ngày: December 13, 2023, 1:53 am - Lượt xem: 268


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: