Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Điện công nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo:
  • Đào tạo Hệ cao đẳng và trung cấp  • Đào tạo các chuyên đề ngắn hạn


Ngày: May 24, 2021, 11:40 am - Lượt xem: 678 - 6.62 MB
  • THÔNG TIN VỀ KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Ngày: May 24, 2021, 11:40 am - Lượt xem: 678
  • Chương trình khung hiệu chỉnh các chương trình đào tạo do khoa Điện công nghiệp quản lý - Ngày: April 19, 2021, 9:12 am - Lượt xem: 593


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: