Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


TẦM NHÌN & SỨ MẠNG


Tầm nhìn: “Khoa Điện công nghiệp - Trường Cao đẳng Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh là nơi cung ứng nguồn nhân lực; đồng thời là nơi nghiên cứu, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện công nghiệp, điện dân dụng, tự động hóa, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, thủy điện cho xã hội”


Sứ mạng: “Khoa Điện công nghiệp - Trường Cao đẳng Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo tiên tiến, lấy chất lượng đào tạo làm ưu tiên hàng đầu, chú trọng thực hành đan xen với lý thuyết, tạo cảm xúc mới lạ trong học tập, rèn luyện đức tính kỷ luật, truyền đạt trải nghiệm thực tế và giới thiệu nhiều việc làm tốt sau khi học viên ra trường”Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 26th of May 2022 - Lượt truy cập: